Foto: Ulrica Wiik

IF Brahe

IF Brahe grundades år 1948, dvs vår förening har uppnått en ålder av 61 år. Under hela sin verksamhetstid har föreningen varit framgångsrik i alla sina sportgrenar på nationell nivå både inom skidning, orientering och cykling. Idag har vi också idrottare som representerar vår förening på landslagsnivå.

De största framgångarna har alltid varit på juniornivå, eftersom satsning på elitnivå bland våra idrottare har minskat pga studier och andra osaker när idrottsutövarna har ”vuxit” till den allmänna klassen.

Cykelsektionen bildades år 1969 och hade sin glansperiod i mitten av 70 talet, med både landslagsrepresentationer och FM medaljer. Cykelsektionen avslutades i föreningens regi i slutet av 70 talet, men dess verksamhet har gett oss minnevärda framgångar.

Idag har vi en aktiv verksamhet både inom skidning och orientering med representation på landslagsnivå i de båda sporterna.

I föreningen verkar också en damsektion med motionsgymnastik som huvudverksamhet. Damsektionen är en värdefull tillgång vid arrangerande av olika tillställningar

IF Brahes målsättningar är följande:
- att ge alla möjlighet att utöva våra idrotter.
- att stöda idrottare som vill satsa målmedvetet och se hur långt det bär.
- att främja en god och trevlig föreningsanda.
- att uppfostra fina och hänsynsfulla människor och ge dem en god vägkost för livet
- att ge våra idrottare och funktionärer en Brahe vi-anda.

 

De ovannämnda målsättningarna har resulterat i en fin föreningsanda som vi i Brahe är stolta över och som vi också i framtiden kommer att bibehålla och utveckla.

IF Brahe är inte endast verksam i Jakobstad, eftersom vi har ett mycket bra och fungerande samarbete med LIF, vilket ingicks år 1971. Detta samarbete har stärkt vår förening i våra sportutövningar. Därför prioriterar vi detta samarbete mycket högt när vi vidareutvecklar vår föreningsverksamhet under 2000 talet.

Samarbetet ger våra idrottmän och –kvinnor möjlighet att kombinera sporter som skidning, orietering och friidott under sin uvecklings- och mognadstid, vilket ger dem en bra grund när de i ett senare skede skall välja sin idrottsgren.

Vi fortsätter med stor tillförsikt i framtiden och med ett positivt idrottsligt tänkande.