Foto: Ulrica Wiik

IF Brahe

 IF Brahes grundades 1948 och har följande målsättningar:


- att ge alla möjlighet att utöva våra idrotter.
- att stöda idrottare som vill satsa målmedvetet och se hur långt det bär.
- att främja en god och trevlig föreningsanda.
- att uppfostra fina och hänsynsfulla människor och ge dem en god vägkost för livet
- att ge våra idrottare och funktionärer en Brahe vi-anda.

De ovannämnda målsättningarna har resulterat i en fin föreningsanda som vi i Brahe är stolta över och som vi också i framtiden kommer att bibehålla och utveckla.

IF Brahe är inte endast verksam i Jakobstad, eftersom vi har ett mycket bra och fungerande samarbete med LIF, vilket ingicks år 1971. Detta samarbete har stärkt vår förening i våra sportutövningar. Därför prioriterar vi detta samarbete mycket högt när vi vidareutvecklar vår föreningsverksamhet under 2000 talet.

Samarbetet ger våra idrottmän och –kvinnor möjlighet att kombinera sporter som skidning, orietering och friidott under sin utvecklings- och mognadstid, vilket ger dem en bra grund när de i ett senare skede skall välja sin rätta idrottsgren.

Vi fortsätter med stor tillförsikt i framtiden samt med ett positivt idrottsligt tänkande.

Årsmöte 2015

Medlemmarna i I.F Brahe kallas till
ÅRSMÖTE
I Vestersundsby skola torsdagen
den 17 december kl 18:00
Premieringar samt stadgeenliga ärenden.
Servering
Styrelsen