Informationskartor

Länk till Jakobstads karta. Här

Områdeskarta

Spårkarta


Tävlingsinfo

Fäbodaloppet 19.2.2017  Start kl 11:00

Start och spårdragning
Starten sker inne på skidstadion
Starten sker med så kallad cykelstart, det vill säga några förskidåkare skidar före åkarna den första kilometern i lugnt tempo. Förskidåkarne får inte passeras.Efter 1 km då förskidåkarna stiger till sidan av spåret är fri fart tillåten.

Skidrutt
Årets Fäbodalopp skidas på en 5 km lång bansträckning.

Skidåkarna rundar först 2 km slingan ett varv, varefter 5 km slingan rundas 8 varv.

Tidtagning
Sker med chiptidtagning. Fäst ditt tidtagningschip på ditt VÄNSTRA ben

Skidstilen är KLASSISK dvs skate åkning är INTE tillåten, längs banan finns skidstilskontrollanter som vid behov kan filma eventuella skidstilsbrott som kan leda till diskvalificering.

Startordning: Tävlingsnummer 1-30 och 301-310 är seedade åkare enligt 2016 års resultat eller enligt arrangörens bedömning. endast de startar i första led, övriga tar sin plats i startledet efter sin förmåga.

Saftstationer:
Finns på målområdet

Tävlingskansli:
Tävlingskansliet finns vid Vestersundsby skola. öppnar klo 9.00 på söndag
Där sker också prisutdelning.

Cafe:
Finns vid Vestersundsby skola.
Cafeet är öppet fr.o med kl 10:00.

Klädombyte, Dusch och Bastu:
Bastu finns för både damer och herrar vid föreningsstugan.
Vid Vestersundsby skola finns också duschutymme både för damer och herrar.