Anmälan

Anmälan till årets Fäbodalopp är avslutad.
Totalt har 222 skidåkare anmält sig till årets Fäbodalopp

Vi hoppas att alla som har anmält sig till vår tävling har möjlighet att delta, och samtidigt hälsar vi alla välkomna till fina skidspår. Snöläget är bra och spåren i ypperligt skick, varför vi hoppas att årets tävling skall bli ett nöje för alla deltagare.
Fäbodaloppskommiten beslöt att vi höjer max. deltagarantalet till 230 skidåkare, vilket betyder att vi håller anmälningssidan öppen tills deltagarantalet är uppnått. Den sista anmälningsdagen är ändå som tidigare 15.2.2017.

Anmälan före den 29.1.2017           40 €
30.1.2017 -  12.2.2017                      50 €      
13.2.2017 - 15.2.2017                       60 €
Den sista anmälningsdagen är den 15.2.2017

I händelse av frågor berörande anmälningar svarar Yngve Sandström på eventuella frågor.
yngve.sandstrom(at)gmail.com   Tel. 040 5852442

Deltagaravgiften betalas i samband med anmälning till IF Brahe skidsektionens kontonummer
Andelsbanken: FI03 5567 0740 0490 22
Skriv in i meddelandefältet: Fäbodaloppet 2017 / Deltagarens namn


Eventuell flyttning av tävlingen till följande år
Om Fäbodaloppet inte kan arrageras pga det rådande snöläget eller av andra orsaker, flyttas deltagarna automatiskt till nästa års Fäbodalopp.
Ifall någon deltagare önskar få deltagaravgiften återbetald pga ovannämnda orsak, krediterar IF Brahe 50 % av den inbetalda deltagaravgiften enligt skidförbundets regler.